näyttää 1 tuloksen(tulokset)

TERAPIA – MATKA OMAAN SISIMPÄÄN

Psykoterapia on psyykkisiin ongelmiin kohdistuva hoitomuoto, jota toteutetaan vuorovaikutuksessa asiakkaan ja terapeutin välillä. Sen tavoitteena on lievittää tai poistaa psyykkisiä haasteita. Psykoterapiassa keskitytään tutkimaan ihmisen mielen sisäistä maailmaa eli ajatuksia sekä tunteita. Terapiasta löytyy erilaisia suuntauksia ja se voi olla kestoltaan pitkäkestoinen, usein 3 vuotta tai lyhytkestoinen. Terapiaan voi hakeutua Kelan tukemana kuntoutuspsykoterapiaan tai itse …